User Tools

Site Tools


10151-laphria-vulpina-la-gi

Laphria vulpina
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Laphria
Loài (species) L. vulpina
Danh pháp hai phần
Laphria vulpina
Meigen, 1820

Laphria vulpina là một loài ruồi trong họ Asilidae. Laphria vulpina được Meigen miêu tả năm 1820. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Laphria vulpina tại Wikispecies
10151-laphria-vulpina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)