User Tools

Site Tools


10155-laphyctis-gigantella-la-gi

Laphyctis gigantella
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Laphyctis
Loài (species) L. gigantella
Danh pháp hai phần
Laphyctis gigantella
Loew, 1852

Laphyctis gigantella là một loài ruồi trong họ Asilidae. Laphyctis gigantella được Loew miêu tả năm 1852.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Laphyctis gigantella tại Wikispecies
10155-laphyctis-gigantella-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)