User Tools

Site Tools


10156-laphystia-anatolica-la-gi

Laphystia anatolica
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Laphystia
Loài (species) L. anatolica
Danh pháp hai phần
Laphystia anatolica
Hermann, 1920

Laphystia anatolica là một loài ruồi trong họ Asilidae. Laphystia anatolica được Hermann miêu tả năm 1920. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Laphystia anatolica tại Wikispecies
10156-laphystia-anatolica-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)