User Tools

Site Tools


10157-laphystia-annulata-la-gi

Laphystia annulata interrupta
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Laphystia
Loài (species) L. annulata
Danh pháp ba phần
Laphystia annulata interrupta
Hull, 1957

Laphystia annulata interrupta là một phân loài ruồi trong họ Asilidae. Laphystia annulata interrupta được Hull miêu tả năm 1957.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Laphystia annulata tại Wikispecies
10157-laphystia-annulata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)