User Tools

Site Tools


10158-laphystia-carnea-la-gi

Laphystia carnea
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Laphystia
Loài (species) L. carnea
Danh pháp hai phần
Laphystia carnea
Hermann, 1906

Laphystia carnea là một loài ruồi trong họ Asilidae. Laphystia carnea được Hermann miêu tả năm 1906.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Laphystia carnea tại Wikispecies
10158-laphystia-carnea-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)