User Tools

Site Tools


10160-laphystia-latiuscula-la-gi

Laphystia latiuscula
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Laphystia
Loài (species) L. latiuscula
Danh pháp hai phần
Laphystia latiuscula
Loew, 1871

Laphystia latiuscula là một loài ruồi trong họ Asilidae. Laphystia latiuscula được Loew miêu tả năm 1871.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Laphystia latiuscula tại Wikispecies
10160-laphystia-latiuscula-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)