User Tools

Site Tools


10161-laphystia-opaca-la-gi

Laphystia opaca
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Laphystia
Loài (species) L. opaca
Danh pháp hai phần
Laphystia opaca
Coquillett, 1904

Laphystia opaca là một loài ruồi trong họ Asilidae. Laphystia opaca được Coquillett miêu tả năm 1904.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Laphystia opaca tại Wikispecies
10161-laphystia-opaca-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)