User Tools

Site Tools


10162-laphystia-pilamensis-la-gi

Laphystia pilamensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Laphystia
Loài (species) L. pilamensis
Danh pháp hai phần
Laphystia pilamensis
Hradský, 1983

Laphystia pilamensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Laphystia pilamensis được Hradský miêu tả năm 1983. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Laphystia pilamensis tại Wikispecies
10162-laphystia-pilamensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)