User Tools

Site Tools


10163-laphystia-sexfasciata-la-gi

Laphystia sexfasciata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Laphystia
Loài (species) L. sexfasciata
Danh pháp hai phần
Laphystia sexfasciata
Say, 1823

Laphystia sexfasciata là một loài ruồi trong họ Asilidae. Laphystia sexfasciata được Say miêu tả năm 1823.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Laphystia sexfasciata tại Wikispecies
10163-laphystia-sexfasciata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)