User Tools

Site Tools


10164-laphystotes-albicans-la-gi

Laphystotes albicans
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Laphystotes
Loài (species) L. albicans
Danh pháp hai phần
Laphystotes albicans
Engel, 1932

Laphystotes albicans là một loài ruồi trong họ Asilidae. Laphystotes albicans được Engel miêu tả năm 1932.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Laphystotes albicans tại Wikispecies
10164-laphystotes-albicans-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)