User Tools

Site Tools


10176-lasiocnemus-fascipennis-la-gi

Lasiocnemus fascipennis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Lasiocnemus
Loài (species) L. fascipennis
Danh pháp hai phần
Lasiocnemus fascipennis
Engel & Cuthbertson, 1939

Lasiocnemus fascipennis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Lasiocnemus fascipennis được Engel & Cuthbertson miêu tả năm 1939. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Lasiocnemus fascipennis tại Wikispecies
10176-lasiocnemus-fascipennis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)