User Tools

Site Tools


10177-lasiocnemus-griseicinctipes-la-gi

Lasiocnemus griseicinctipes
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Lasiocnemus
Loài (species) L. griseicinctipes
Danh pháp hai phần
Lasiocnemus griseicinctipes
Speiser, 1913

Lasiocnemus griseicinctipes là một loài ruồi trong họ Asilidae. Lasiocnemus griseicinctipes được Speiser miêu tả năm 1913.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Lasiocnemus griseicinctipes tại Wikispecies
10177-lasiocnemus-griseicinctipes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)