User Tools

Site Tools


10178-lasiopogon-avetianae-la-gi

Lasiopogon avetianae
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Lasiopogon
Loài (species) L. avetianae
Danh pháp hai phần
Lasiopogon avetianae
Richter, 1962

Lasiopogon avetianae là một loài ruồi trong họ Asilidae. Lasiopogon avetianae được Richter miêu tả năm 1962. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Lasiopogon avetianae tại Wikispecies
10178-lasiopogon-avetianae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)