User Tools

Site Tools


10179-lasiopogon-cinctus-la-gi

Lasiopogon cinctus
Asilidae Lasiopogon cinctus fg01.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Lasiopogon
Loài (species) L. cinctus
Danh pháp hai phần
Lasiopogon cinctus
Fabricius, 1781

Lasiopogon cinctus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Lasiopogon cinctus được Fabricius miêu tả năm 1781.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Phương tiện liên quan tới Lasiopogon cinctus tại Wikimedia Commons
10179-lasiopogon-cinctus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)