User Tools

Site Tools


10180-lasiopogon-cinereus-la-gi

Lasiopogon cinereus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Lasiopogon
Loài (species) L. cinereus
Danh pháp hai phần
Lasiopogon cinereus
Cole, 1919

Lasiopogon cinereus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Lasiopogon cinereus được Cole miêu tả năm 1919.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Lasiopogon cinereus tại Wikispecies
10180-lasiopogon-cinereus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)