User Tools

Site Tools


10181-lasiopogon-drabicola-la-gi

Lasiopogon drabicola
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Lasiopogon
Loài (species) L. drabicola
Danh pháp hai phần
Lasiopogon drabicola
Cole, 1916

Lasiopogon drabicola là một loài ruồi trong họ Asilidae. Lasiopogon drabicola được Cole miêu tả năm 1916.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Lasiopogon drabicola tại Wikispecies
10181-lasiopogon-drabicola-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)