User Tools

Site Tools


10183-lasiopogon-gracilipes-la-gi

Lasiopogon gracilipes
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Lasiopogon
Loài (species) L. gracilipes
Danh pháp hai phần
Lasiopogon gracilipes
Bezzi, 1921

Lasiopogon gracilipes là một loài ruồi trong họ Asilidae. Lasiopogon gracilipes được Bezzi miêu tả năm 1921. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Lasiopogon gracilipes tại Wikispecies
10183-lasiopogon-gracilipes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)