User Tools

Site Tools


10184-lasiopogon-hasanicus-la-gi

Lasiopogon hasanicus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Lasiopogon
Loài (species) L. hasanicus
Danh pháp hai phần
Lasiopogon hasanicus
Lehr, 1984

Lasiopogon hasanicus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Lasiopogon hasanicus được Lehr miêu tả năm 1984. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Lasiopogon hasanicus tại Wikispecies
10184-lasiopogon-hasanicus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)