User Tools

Site Tools


10187-lasiopogon-immaculatus-la-gi

Lasiopogon immaculatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Lasiopogon
Loài (species) L. immaculatus
Danh pháp hai phần
Lasiopogon immaculatus
Strobl, 1893

Lasiopogon immaculatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Lasiopogon immaculatus được Strobl miêu tả năm 1893.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Lasiopogon immaculatus tại Wikispecies
10187-lasiopogon-immaculatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)