User Tools

Site Tools


10188-lasiopogon-kjachtensis-la-gi

Lasiopogon kjachtensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Lasiopogon
Loài (species) L. kjachtensis
Danh pháp hai phần
Lasiopogon kjachtensis
Lehr, 1984

Lasiopogon kjachtensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Lasiopogon kjachtensis được Lehr miêu tả năm 1984. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Lasiopogon kjachtensis tại Wikispecies
10188-lasiopogon-kjachtensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)