User Tools

Site Tools


10189-lasiopogon-lehri-la-gi

Lasiopogon lehri
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Lasiopogon
Loài (species) L. lehri
Danh pháp hai phần
Lasiopogon lehri
Cannings, 2002

Lasiopogon lehri là một loài ruồi trong họ Asilidae. Lasiopogon lehri được Cannings miêu tả năm 2002. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới và châu Á.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Lasiopogon lehri tại Wikispecies
10189-lasiopogon-lehri-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)