User Tools

Site Tools


10190-lasiopogon-leleji-la-gi

Lasiopogon leleji
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Lasiopogon
Loài (species) L. leleji
Danh pháp hai phần
Lasiopogon leleji
Cannings, 2002

Lasiopogon leleji là một loài ruồi trong họ Asilidae. Lasiopogon leleji được Cannings miêu tả năm 2002. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới và châu Á.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Lasiopogon leleji tại Wikispecies
10190-lasiopogon-leleji-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)