User Tools

Site Tools


10192-lasiopogon-montanus-la-gi

Lasiopogon montanus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Lasiopogon
Loài (species) L. montanus
Danh pháp hai phần
Lasiopogon montanus
Schiner, 1862

Lasiopogon montanus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Lasiopogon montanus được Schiner miêu tả năm 1862.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Lasiopogon montanus tại Wikispecies
10192-lasiopogon-montanus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)