User Tools

Site Tools


10193-lasiopogon-nanus-la-gi

Lasiopogon nanus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Lasiopogon
Loài (species) L. nanus
Danh pháp hai phần
Lasiopogon nanus
Oldenberg, 1924

Lasiopogon nanus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Lasiopogon nanus được Oldenberg miêu tả năm 1924.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Lasiopogon nanus tại Wikispecies
10193-lasiopogon-nanus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)