User Tools

Site Tools


10195-lasiopogon-opaculus-la-gi

Lasiopogon opaculus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Lasiopogon
Loài (species) L. opaculus
Danh pháp hai phần
Lasiopogon opaculus
Loew, 1874

Lasiopogon opaculus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Lasiopogon opaculus được Loew miêu tả năm 1874.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Lasiopogon opaculus tại Wikispecies
10195-lasiopogon-opaculus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)