User Tools

Site Tools


10196-lasiopogon-quadrivittatus-la-gi

Lasiopogon quadrivittatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Lasiopogon
Loài (species) L. quadrivittatus
Danh pháp hai phần
Lasiopogon quadrivittatus
Jones, 1907

Lasiopogon quadrivittatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Lasiopogon quadrivittatus được Jones miêu tả năm 1907.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Lasiopogon quadrivittatus tại Wikispecies
10196-lasiopogon-quadrivittatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)