User Tools

Site Tools


10198-lasiopogon-solox-la-gi

Lasiopogon solox
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Lasiopogon
Loài (species) L. solox
Danh pháp hai phần
Lasiopogon solox
Enderlein, 1914

Lasiopogon solox là một loài ruồi trong họ Asilidae. Lasiopogon solox được Enderlein miêu tả năm 1914. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Lasiopogon solox tại Wikispecies
10198-lasiopogon-solox-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)