User Tools

Site Tools


10199-lasiopogon-tarsalis-la-gi

Lasiopogon tarsalis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Lasiopogon
Loài (species) L. tarsalis
Danh pháp hai phần
Lasiopogon tarsalis
Loew, 1847

Lasiopogon tarsalis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Lasiopogon tarsalis được Loew miêu tả năm 1847. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới và châu Á.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Lasiopogon tarsalis tại Wikispecies
10199-lasiopogon-tarsalis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)