User Tools

Site Tools


10201-lasiopogon-tuvinus-la-gi

Lasiopogon tuvinus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Lasiopogon
Loài (species) L. tuvinus
Danh pháp hai phần
Lasiopogon tuvinus
Richter, 1977

Lasiopogon tuvinus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Lasiopogon tuvinus được Richter miêu tả năm 1977. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Lasiopogon tuvinus tại Wikispecies
10201-lasiopogon-tuvinus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)