User Tools

Site Tools


10202-lasiopogon-willametti-la-gi

Lasiopogon willametti
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Lasiopogon
Loài (species) L. willametti
Danh pháp hai phần
Lasiopogon willametti
Cole & Wilcox, 1938

Lasiopogon willametti là một loài ruồi trong họ Asilidae. Lasiopogon willametti được Cole & Wilcox miêu tả năm 1938.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Lasiopogon willametti tại Wikispecies
10202-lasiopogon-willametti-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)