User Tools

Site Tools


10203-lasiopogon-zaitzevi-la-gi

Lasiopogon zaitzevi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Lasiopogon
Loài (species) L. zaitzevi
Danh pháp hai phần
Lasiopogon zaitzevi
Lehr, 1984

Lasiopogon zaitzevi là một loài ruồi trong họ Asilidae. Lasiopogon zaitzevi được Lehr miêu tả năm 1984. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Lasiopogon zaitzevi tại Wikispecies
10203-lasiopogon-zaitzevi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)