User Tools

Site Tools


10209-lastaurus-transiens-la-gi

Lastaurus transiens
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Lastaurus
Loài (species) L. transiens
Danh pháp hai phần
Lastaurus transiens
Walker, 1849

Lastaurus transiens là một loài ruồi trong họ Asilidae. Lastaurus transiens được Walker miêu tả năm 1849. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Lastaurus transiens tại Wikispecies
10209-lastaurus-transiens-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)