User Tools

Site Tools


10228-laxenecera-dasypoda-la-gi

Laxenecera dasypoda
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Laxenecera
Loài (species) L. dasypoda
Danh pháp hai phần
Laxenecera dasypoda
Speiser, 1910

Laxenecera dasypoda là một loài ruồi trong họ Asilidae. Laxenecera dasypoda được Speiser miêu tả năm 1910. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Laxenecera dasypoda tại Wikispecies
10228-laxenecera-dasypoda-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)