User Tools

Site Tools


10232-laxenecera-macquarti-la-gi

Laxenecera macquarti
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Laxenecera
Loài (species) L. macquarti
Danh pháp hai phần
Laxenecera macquarti
Oldroyd, 1980

Laxenecera macquarti là một loài ruồi trong họ Asilidae. Laxenecera macquarti được Oldroyd miêu tả năm 1980.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Laxenecera macquarti tại Wikispecies
10232-laxenecera-macquarti-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)