User Tools

Site Tools


10237-le-polis-la-gi

Leópolis là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 351,519 km², dân số năm 2007 là 4331 người, mật độ 12,3 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
10237-le-polis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)