User Tools

Site Tools


10247-lecania-apicalis-la-gi

Lecania apicalis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Lecania
Loài (species) L. apicalis
Danh pháp hai phần
Lecania apicalis
Bromley, 1934

Lecania apicalis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Lecania apicalis được Bromley miêu tả năm 1934.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Lecania apicalis tại Wikispecies
10247-lecania-apicalis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)