User Tools

Site Tools


10248-lecania-baleta-la-gi

Lecania baleta
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Lecania
Loài (species) L. baleta
Danh pháp hai phần
Lecania baleta
Walker, 1849

Lecania baleta là một loài ruồi trong họ Asilidae. Lecania baleta được Walker miêu tả năm 1849. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Lecania baleta tại Wikispecies
10248-lecania-baleta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)