User Tools

Site Tools


10250-lecania-complicata-la-gi

Lecania complicata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Lecania
Loài (species) L. complicata
Danh pháp hai phần
Lecania complicata
James, 1953

Lecania complicata là một loài ruồi trong họ Asilidae. Lecania complicata được James miêu tả năm 1953.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Lecania complicata tại Wikispecies
10250-lecania-complicata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)