User Tools

Site Tools


10252-lecania-flavida-la-gi

Lecania flavida
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Lecania
Loài (species) L. flavida
Danh pháp hai phần
Lecania flavida
Wiedemann, 1828

Lecania flavida là một loài ruồi trong họ Asilidae. Lecania flavida được Wiedemann miêu tả năm 1828.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Lecania flavida tại Wikispecies
10252-lecania-flavida-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)