User Tools

Site Tools


10254-lecania-inca-la-gi

Lecania inca
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Lecania
Loài (species) L. inca
Danh pháp hai phần
Lecania inca
Martin, 1975

Lecania inca là một loài ruồi trong họ Asilidae. Lecania inca được Martin miêu tả năm 1975.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Lecania inca tại Wikispecies
10254-lecania-inca-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)