User Tools

Site Tools


10255-lecania-mellina-la-gi

Lecania mellina
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Lecania
Loài (species) L. mellina
Danh pháp hai phần
Lecania mellina
Wiedemann, 1828

Lecania mellina là một loài ruồi trong họ Asilidae. Lecania mellina được Wiedemann miêu tả năm 1828.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Lecania mellina tại Wikispecies
10255-lecania-mellina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)