User Tools

Site Tools


10256-lecania-mygdon-la-gi

Lecania mygdon
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Lecania
Loài (species) L. mygdon
Danh pháp hai phần
Lecania mygdon
Walker, 1851

Lecania mygdon là một loài ruồi trong họ Asilidae. Lecania mygdon được Walker miêu tả năm 1851.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Lecania mygdon tại Wikispecies
10256-lecania-mygdon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)