User Tools

Site Tools


10257-lecania-rufina-la-gi

Lecania rufina
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Lecania
Loài (species) L. rufina
Danh pháp hai phần
Lecania rufina
Wiedemann, 1819

Lecania rufina là một loài ruồi trong họ Asilidae. Lecania rufina được Wiedemann miêu tả năm 1819.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Lecania rufina tại Wikispecies
10257-lecania-rufina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)