User Tools

Site Tools


10258-lecania-virilis-la-gi

Lecania virilis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Lecania
Loài (species) L. virilis
Danh pháp hai phần
Lecania virilis
Wiedemann, 1828

Lecania virilis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Lecania virilis được Wiedemann miêu tả năm 1828.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Lecania virilis tại Wikispecies
10258-lecania-virilis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)