User Tools

Site Tools


10271-leleyellus-eulabes-la-gi

Leleyellus eulabes
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Leleyellus
Loài (species) L. eulabes
Danh pháp hai phần
Leleyellus eulabes
Loew, 1871

Leleyellus eulabes là một loài ruồi trong họ Asilidae. Leleyellus eulabes được Loew miêu tả năm 1871.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Leleyellus eulabes tại Wikispecies
10271-leleyellus-eulabes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)