User Tools

Site Tools


10278-lendava-la-gi

Lendava là một khu tự quản (tiếng Slovenia: občine, số ít – občina) trong vùng Pomurska của Slovenia. Lendava có diện tích 123 km2, dân số là theo điều tra ngày 31 tháng 3 năm 2002 là 11151 người. Thủ phủ khu tự quản Lendava đóng tại Lendava[1].

10278-lendava-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)