User Tools

Site Tools


10300-leptarthrus-vitripennis-la-gi

Leptarthrus vitripennis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Leptarthrus
Loài (species) L. vitripennis
Danh pháp hai phần
Leptarthrus vitripennis
(Meigen, 1820)

Leptarthrus vitripennis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Leptarthrus vitripennis được Meigen miêu tả năm 1820.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Leptarthrus vitripennis tại Wikispecies
10300-leptarthrus-vitripennis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)