User Tools

Site Tools


10301-leptobrachella-la-gi

Leptobrachella
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Anura
Họ (familia) Megophryidae
Chi (genus) Leptobrachella
Smith, 1925
Các loài

Xem trong bài.

Leptobrachella là một chi động vật lưỡng cư trong họ Megophryidae, thuộc bộ Anura. Chi này có 7 loài và 71% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[1]

  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 

]]

10301-leptobrachella-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)