User Tools

Site Tools


10302-leptodactylodon-la-gi

Leptodactylodon
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Anura
Họ (familia) Arthroleptidae
Chi (genus) Leptodactylodon
Andersson, 1903
Tính đa dạng
15 species (see text)
Loài điển hình
Leptodactylodon ovatus
Andersson, 1903
Các loài

Xem trong bài.

Danh pháp đồng nghĩa

Bulua Boulenger, 1904

Leptodactylodon là một chi động vật lưỡng cư trong họ Arthroleptidae, thuộc bộ Anura. Chi này có 15 loài và 87% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[1]

  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
10302-leptodactylodon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)