User Tools

Site Tools


10304-leptogaster-acanthozona-la-gi

Leptogaster acanthozona
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Leptogaster
Loài (species) L. acanthozona
Danh pháp hai phần
Leptogaster acanthozona
Janssens, 1954

Leptogaster acanthozona là một loài ruồi trong họ Asilidae. Leptogaster acanthozona được Janssens miêu tả năm 1954.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Leptogaster acanthozona tại Wikispecies
10304-leptogaster-acanthozona-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)